ANMAR
Systemy Energetyki Automatyki Teletechniki

Wykonujemy zadania kompleksowo w przemyśle oraz w budownictwie!

Nowe instalacje sn i nn

Wykonujemy instalacje elektroenergetyczne; Budowa urządzeń elektroenergetycznych; Sieci napowietrzne SN i nN; Sieci kablowe SN i nN

Modernizacja układów pomiarowych

Świadczymy usługi modernizacji układów pomiarowych w celu spełnienia wymagań technicznych dla układu pomiarowo - rozliczeniowego.

Modernizacja istniejących rozdzielnic i stacji sn i nn

Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych NN i SN. - Montaż stacji ... Montaż i modernizacja stacji rozdzielczych i rozdzielni głównych.

Produkcja, prefabrykacja, serwis rozdzielnic i automatyki

Jako producenci oferujący rozdzielnice elektryczne nn i automatyki, zajmujemy się ich prefabrykacją, wykorzystując do tego celu komponenty.

Obsługa stacji transformatorowych

Firma zajmuje się konserwacją i obsługą stacji transformatorowych na różnych obiektach. Oferuje usługi uzależnione od klienta. Gdy jest potrzeba.

Kompleksowe pomiary elektryczne i oświetlenia

Wykonujemy precyzyjne pomiary elektryczne i pomiary natężenia oświetlenia zgodnie z wymogami dot. bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Sprawdź!

Współpracowaliśmy z firmami:

-

ANMAR

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

-

-

-